Persondatapolitik

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At Røsnæs Naturskole er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

At du er velkommen til at kontakte Morten Lindhard – Telefon: 21570983 – Mail: moli@kalundborg.dk

At formålet med behandling af dine personoplysninger er at yde service til dig og levere de produkter og ydelser, som du vælger at benytte samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.

At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale eller samtykke”

At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige personoplysninger – som fx navn og kontaktoplysninger.

At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere i Kalundborg Kommune og andre underbehandlere af fx arrangementsbestilling.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.

Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger et år efter dit seneste engagement, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan “beskriv hvordan personoplysninger kan udleveres og evt. i hvilket format”

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk