Naturvejledning

Kom tæt på naturen med naturvejledning

Gratis Naturvejledning er gratis for skoler og børneinstitutioner i Kalundborg Kommune.

Mod betaling Voksengrupper og udenbys skoler betaler kr 665/time. De fleste ture tager 2 timer.

Bestilling kontakt Morten Lindhard; moli@kalundborg.dk tlf. 21 57 09 83

Offentlige ture

Der foregår året rundt spændende og hyggelige arrangementer på Røsnæs. Vi har samlet dem, Røsnæs Naturskole står for, hos Kultunaut. Klik på linket til Kultunaut, se de aktuelle arrangementer og tilmeld dig. Klik her

Ture med forskellige temaer:

Vindekilde rummer de sidste rester af den oprindelige vilde natur. Vi ser på de sjældne planter, de vilde køer, det krogede stikkende krat, de gamle træer og hører om planternes kamp om lys og de græssende dyrs rolle i økosystemet. Om foråret kan man være heldig at høre og se de sjældne klokkefrøer, den insektædende Vibefedt, Blå anemoner, Nikkende kobjælder, Hulkravede kodrivere, Soløje, Agerkohvede og mange andre sjældne planter. Ved siden af den lave kratskov ligger en traditionel bøgeplantage, som tydeligt illustrerer forskellen på vild skov og plantage.

Først skal vi ud i skoven og finde fælderne. Er der mus i noterer vi hvad slags det er og slipper dem ud igen. Er det en rødmus får den måske lov at sidde på hånden. Undervejs ser vi efter andre spor af dyr, besøger vores tamme geder, får, æsler eller køer før vi vender hjem til naturskolen og ser på udstoppede dyr, kranier og tænder for at forstå pattedyrenes inddeling i rovdyr, planteædere etc. Hvis der er overskud leger vi “gæt et dyr” tilsidst. Læreren får et oplæg, der kan være afsæt for at tale om evolution hjemme i klassen.

Vindekildekrattet, Baunebjerg Skov, Fiskerhusskoven og Fyrskoven illustrerer forskellige kombinationer af vild selvplantet skov og plantager med og uden græsning. Skovhistorien ridses op og illustreres. Jægertidens tætte skove kontra agerbrugstidens husdyrhold og overdrev med lysåbne skove illustreres, så vel som plantagetiden efter skovloven af 1805 og optakten fra pesten i 1300tallet over svenskekrigene, Chr4. til Von Langens første plantager.

De yngste ser på dyrene i bakkerne og lupglassene ved vandhullet.

De ældre arbejder i grupper med indsamling, artsindentifikation og forureningsproblematik.

  • Varighed: 1-2 timer.
  • Børnehaver til 7. klasse.
  • Bedst maj – juni.

[ca

geologi lejrskole geologi flodsand lejrskole

Røsnæshalvøen er en markant randmoræne, Danafloden løb forbi spidsen og dannede sejlrenden, de stejle rå klinters mange lag af moræne, flodsand eller ler fortæller om tilblivelsen og havets nedbrydning. Strandene er fulde af smukke blankslebne sten, der gør det nemt at lære forskel på granit, gnejs, porfyrer, sandsten, flint og kalk. I undervisningslokalet kan vi gennemgå pladetektonik; se på varmestrømme i vand og et powerpoint om de globale mønstre i kontinenter, fossiler, bjergkæder, vulkaner og jordskælv, som teorien kan forklare. Jeg kommer gerne ud til lokale skoler og holder oplæg inden eleverne skal ud i naturen

Stednavnene Vågehøj og Baunebjerg fortæller at Røsnæs har været fremskudt millitær udkigspost siden tidernes morgen. Englandskrigen 1807-14 og 2. Verdenskrig har sat de fleste spor.

Tur Englandskrigen. Gården, vejene, fiskerhuset, skansen ved Fyret, Skanseskoven

Kort: 2 km tur. 1,5 time Vindekilde, Baunebjerg. Lang version: + Fiskerhusskansen, Fyret og Skanseskoven 3 timer, 4 km

TUR 2. Verdenskrig. 1 km, 1 time Barakkerne, stenhuset, kanonstillingerne, den forsvundne tunnel, radarbunkeren på Vågehøj

Turene krydres med lokale anekdoter og indsættes i den større historiske ramme.

Vi har ideer og materialer til en masse teambuilding aktiviteter, men det er altid et projekt der skal skræddersyes til jeres behov og derfor mere kostbart end standardturene.

køer lejrskole

pandekager lejrskole brombær lejrskole

Pandekager med selvplukket brombærsyltetøj, urtedeller, fisk på pind, snobrød med urter eller pizza a la natur. Mulighederne er mange. I skal medbringe det vi ikke kan finde i naturen. Sammen laver vi en menu, der passer til årstiden.