Kontakt

Adresse: Røsnæsvej 458, 4400 Kalundborg

Bestil lejrskole og lokaler, se ledige dage i kalender Bookingsystemet kan desværre ikke beregne overnatningspris – den vil fremgå af kontrakten, der tilsendes, men I kan nemt beregne prisen her eller kontakte Mie Rysgaard, mie.rysgaard@kalundborg.dk tlf 59 53 45 34

Naturvejledning og besigtigelse aftales med naturvejleder Morten Lindhard. Telefon fastnet 59 50 97 76 | mobil 21 57 09 83 | email moli@kalundborg.dk

Røsnæs Naturskole og Lejrskole drives af Kalundborg Kommune under kulturel forvaltning. Bygninger og området er ejet af Naturstyrelsen. Daglig leder er biolog Morten Lindhard

morten Lindhard lejrskoleleder naturvejleder
Naturvejleder Morten Lindhard

Sådan finder du os

Lidt om skolen og stedet

børn kid lejrskole

Refsnæs Hestehave

Gården jord, de yderste 2 km af Røsnæs kaldtes Refsnæs Hestehave. Indtil 1860 havde det været et udyrket indelukke til heste og andre græssende dyr. Vogteren boede i en gård, der hvor Fiskerhuset nu ligger. Gården var også færgegård for sendebude og andre, der i små sejlbåde skulle hurtigst muligt imellem Sjælland og Jylland.

Englandskrigen

Under Englandskrigen 1807-14 turde man ikke have dyr i området, hyrden blev fyret og hans gård forfaldt, så den efter krigen blev revet ned og erstattet af den nuværende gård. Den hovedbygning vi har nu var sommerbolig for godsejeren af Kaalundkloster, som ejede Refsnæs Hestehave.

Christian von Barner købte Kaalundkloster i 1818 og holdt de nye merinofår på Røsnæs. Omkrig 1860 beslutter han at holde kvæg og lave mejeri, så han tilkalder sin mejerist fra Holstebro, Otto Lawaetz. Ifølge legenden kommer Lawaetz fra søsiden og bemærker, at der er alt for mange får- indtil han ser at det mest er store sten, der aldrig er ryddet af græsningsarealerne. Von Barner dør i 1866 og enken sælger hele godset til Otto Lawaetz

Overdrevets ødelæggelse- og begyndende gendannelse

Otto begynder at få ryddet markerne for sten og at dyrke jorden så det meste af det gamle blomsterrige overdrev ødelægges. Kun de stejle skrænter omkring Vindekilde undgår ploven og det er herfra de nikkende kobjælder og andre sjældne planter skal brede sig, nu hvor hele området siden år 2000 igen er lagt ud i vedvarende græs/ natur.

Branden

I 1950 brændte gården ned, men den blev genopbygget, dog med tegltag i stedet for stråtag, og nye gulestens kostald blev bygget længere fra stuehuset for at slippe for sommerplagerne med lugt og fluer.

Staten køber gården

Røsnæsgård forblev i familien Lawaetz’ besiddelse frem til 1964, da staten købte gården for at sikre, at offentligheden fik bedre adgang til det helt unikke naturområde. Lawaetz-familien benytter dog fortsat Fiskerhuset, der ligger ved Fiskerhusskansen på sydsiden en km fra fyret, til sommerhus.

Siden 1991 har gården rummet Røsnæs Naturskole.